Bronnen koppelen aan Excel template

Als u gebruik maakt van uw eigen Excel templates, zijn er twee mogelijkheden om uw gegevens om te zetten naar XBRL zonder al te veel handelingen:

1) U plaatst de tags uit onze template in uw eigen template.
2) U maakt gebruik van verwijzingen naar uw eigen template.

In dit artikel leggen we uit hoe u gebruik kunt maken van verwijzingen. Hierbij gelden een aantal algemene regels:

- U maakt gebruik van een bepaalde standaard binnen uw templates. Dit kan zijn dat bepaalde gegevens altijd op dezelfde locatie staan, of dat u standaard benamingen gebruikt.
- U beschikt over een volwaardige Excel versie voor Windows of Mac.

Koppeling maken: standaard locatie

Als u zelf van templates gebruik maakt waarbij de gegevens altijd op dezelfde locatie staan, dan kunt u als volgt te werk gaan:

  • Zorg dat de template en één van de bronbestanden gelijktijdig open staan.
  • Klik binnen de template op een plaats waar gegevens moeten staan vanuit het bronbestand.
  • Klik in de formulebalk, of typ een "="-teken.
  • Klik binnen het bronbestand in de cel waaruit de gegevens moeten komen.
  • Druk op "Enter"

De formule binnen de template heeft nu als het goed is de volgende structuur:

"=[NAAM VAN BRONBESTAND]Blad1!$A$1"

En in cel in de template staat nu dezelfde waarde als de gekozen cel in het bronbestand.

Koppeling maken: geen standaard locatie, wel standaard benamingen

Als u van templates gebruik maakt waarbij niet altijd alle gegevens terugkomen, zoals balansposten, dan kunt u gebruik maken van de "Verticaal zoeken" formule.

Hierbij geldt dat u hetzelfde moet doen als hierboven, met één verschil.
U heeft een ander soort formule nodig. Deze formule ziet er als volgt uit:

=ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN("Immateriële vaste activa";[Map1]Blad1!$A$1:$B$100;2;ONWAAR);"")

Eerst leggen we de formule "VERT.ZOEKEN" uit. Daarna leggen we uit waarom "ALS.FOUT" wordt gebruikt.

VERT.ZOEKEN
Deze formule zoekt een waarde in de eerste kolom van de selectie (In dit geval kolom A van Map1->Blad1). Vervolgens wordt als resultaat de waarde gegeven die in dezelfde rij staat als de gevonden waarde in kolom A.
De formule begint met het opgeven van de zoekwaarde die in Kolom A staat. Vervolgens wordt het gebied aangegeven waarin zowel de zoekwaarde als het resultaat staan. Als de zoekwaarde in kolom A staat en het resultaat in kolom D, dan moet dus een gebied $A:$D worden aangegeven. Vervolgens moet worden aangegeven in welke kolom van de selectie het resultaat staat. In geval van selectie A;D staat de waarde in kolom 4.
Als laatste wordt gekeken of er ook naar zoekwaarden gekeken mogen worden die ongeveer hetzelfde zijn als de opgegeven zoekwaarde. Het is verstandig om hier "ONWAAR" in te vullen.

ALS.FOUT
Als de gezochte waarde bij het verticaal zoeken niet gevonden wordt, dan geeft de formule een foutwaarde. Dit is niet wenselijk in de template. Daarom gebruiken we de formule "ALS.FOUT" om de foutwaarde aan te passen in een lege waarde.

Bronnen wijzigen

Nu de bron gekoppeld is, kunnen we uitleggen hoe gemakkelijk het is om verschillende bestanden te koppelen aan één template. Hiervoor maken we gebruik van het tabblad Gegevens en de functie Koppelingen bewerken. Als u een werkblad heeft gekoppeld aan onze template. Dan ziet dat er uit zoals hiernaast. Als bron ziet u hier het bestand staan waarmee de template momenteel gekoppeld is. De gegevens binnen de template worden dan uit het getoonde bronbestand gehaald.

Excel bron bewerken

Deze bron kan gewijzigd worden naar een ander Excel bestand. Hierdoor worden alle waarden in de template in één keer aangepast naar de waarden uit het nieuwe bronbestand. Dit kunt u doen door te drukken op Bron wijzigen... ("Change Source..."). Er verschijnt een venster waarin u een andere bron kunt kiezen. Als u dit gedaan heeft, drukt u op Waarden bijwerken ("Update Values"). Hierna zijn alle gegevens binnen de template aangepast.

Posted in CRD IV, Excel-tips, Jaarrekeningen, Solvency II.

Leave a Reply